Back to Top

Thuiszorg aanvragen

Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor thuiszorg?

U kunt thuiszorg aanvragen wanneer u thuis wilt blijven wonen:

 • met een chronische aandoening
 • ondanks uw handicap
 • als u moet revalideren na een operatie
 • als u niet meer alles zelf(standig) kunt door fysieke of mentale beperkingen
 • bij persoonlijke verzorging zoals aan- en uitkleden, wassen, haar- en mondverzorging
 • bij de verzorging van een wond
 • bij het innemen of toedienen van medicatie of zuurstof
 • bij de verzorging van een infuus, sonde, centrale lijn, katheter of stoma
 • omdat u in afwachting bent van een verhuizing naar een verpleeghuis
 • in de terminale fase van uw of uw partners leven
 • voor uw dementerende partner zorgt en ondersteuning kunt gebruiken
 • de zorg voor uw familielid niet meer kunt combineren met uw eigen drukke leven
 • u instructie en hulp nodig heeft bij de omgang met uw zieke familielid of kennis

Neem contact op met Zorgt in Zorg en bespreek vrijblijvend met ons wat de mogelijkheden en eventuele kosten zijn.

Thuiszorg aanvragen