Back to Top

Zorgmissie

Met onze missie ‘Zorgt, zonder zorgen’ willen wij de omgeving van de cliënt (de zorgvrager) centraal stellen. De cliënt is mens, en de mens staat centraal. U bent wie u bent. Wij kijken met u naar de gezonde kant van uw zijn, uw mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij ondersteunen daar waar u de ondersteuning nodig heeft en houden rekening met uw lichamelijke, geestelijke, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Alles hangt samen en daar houden de zelfstandig verpleegkundigen van Zorgt in Zorg rekening mee.

Kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen cliënt en zorgverlener

  • De persoon met beperkingen heeft regie over de invulling van zijn of haar leven
  • De geboden zorg & ondersteuning zijn gericht op kwaliteit van bestaan
  • Het ondersteuningsplan van de cliënt is een belangrijk middel voor gezamenlijke afspraken.

Wij passen onze invulling van uw zorgvraag of ondersteunigsbehoefte zoveel mogelijk aan op wat u zelf nog kunt en wilt. Ook uw naasten, mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een plek in deze invulling. Juist betrokken blijven bij anderen en samen zijn met anderen is de levensbehoefte van ieder mens. De zelfstandig verpleegkundigen van Zorgt in Zorg zien hun rol als continu en betrokken in uw ondersteuning, begeleiding en uitvoering met respect en waarborg voor uw privacy.

Wij stellen uw zorgvraag of ondersteuning niet centraal, maar u en uw levenswens. Vanuit uw levenswens, uw dagelijkse levensinvulling, zoeken wij naar de mogelijkheden om de regie zoveel als mogelijk is aan u terug te geven of te behouden. Ter ondersteuning maken wij gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix.